Vaak Gestelde Vragen

Wat gebeurt er als ik niet door de gezondheidstest kom?

Als de gezondheidstest uitwijst dat je (nog) niet over voldoende conditie en de juiste fysieke mogelijkheden beschikt om aan het programma te beginnen, krijg je je inschrijfgeld terug ( minus de kosten van de gezondheidstest).
Afhankelijk van de uitkomsten, zou je wel kunnen kiezen voor een op maat coachingstraject om je te ondersteunen bij het verkrijgen van een basisconditie en een leef-en beweegprogramma dat aansluit bij de uitkomsten van de test.

Kan ik ook een geheel team aanmelden?

Het programma is zeker ook beschikbaar voor een geheel team. Mocht je met je gehele team dit traject willen volgen, neem dan contact met ons op. In overleg met jou en je team maken we dan een maatwerkprogramma, waarin ook eventueel doelstellingen van teamontwikkeling opgenomen kunnen worden.

Wat gebeurt er als ik tijdens dit traject ziek word?

Mocht je voor korte of langere tijd ziek worden, is er in overleg altijd aanpassing mogelijk in het traject en kun het ook een periode ‘on hold’ zetten.

Ik wil graag meer weten over het Leiderschaps Assessment; Life Styles Inventory Systems?

Via deze link kun je de achtergrondinfo lezen over dit assessment: http://www.doecons.com/pdf/LI-NL.pdf